Service

Betingelser for at produktet er under garanti:
1. Produktet er købt fra CMS Dental indenfor de seneste 24 måneder (slutbruger). Bemærk at der kan være andre betingelser gældende for salg til forhandlere. Faktura vedlægges af kunden som dokumentation sammen med den defekte vare.
2. Produktet har ikke været udsat for overlast eller fejlbrug.
3. Produktet bliver returneret til CMS Dental i original emballage eller tilsvarende forsvarligt indpakket. Hvis dette ikke sker dækker garantien ikke.

For produkter under garanti er der to muligheder:
4. Bliver repareret omkostningsfrit til seneste opgradering og returneret til kunden.
5. Bliver repareret omkostningsfrit til seneste opgradering og returneret i ny original indpakning med tilbehør mod et mindre gebyr. 

For produkter, der IKKE er under garanti, er der to muligheder:
6. Bliver repareret så produktet virker på samme niveau, som da det blev anskaffet. Der ydes 6 måneders garanti på alle reparationer, men ikke på resten af produktet.
7. Indgår i en trade-in til en ny tilsvarende vare.

Service-eller garantiordren skal oprettes i CMS's web-shop:
8. Opret kun ét produkt pr. ordre.

For produkter, der skal returneres til CMS Dental:
 9.  Produkterne skal emballeres omhyggeligt.
10. Skal altid ledsages af et udskrift af ordrebekræftelsen fra CMS's webshop, hvor ordren er oprettet.
11. Hvis det ikke ud fra serienummer er åbenbart, at produktet er købt indenfor garantiperioden, skal returnering ledsages af en kopi af købsfakturaen. I modsat fald vil CMS skønne, om det falder indenfor garantiperioden.
12. Skal ledsages af en fejlbeskrivelse. Hvis ikke fakturerer CMS for 0,5 times fejlsøgning.
13. Produkter sendes til:

CMS Dental A/S
Elmevej 8
7870 Roslev

Fragt:
14. Kunden betaler selv fragt til CMS Dental. CMS Dental afholder fragtomkostninger til kunden, såfremt produktet er under garanti, men forbeholder sig ret til at sende flere produkter samtidigt. Er varen ikke under garanti, betaler kunden selv for fragt til og fra CMS Dental. Kunden får besked fra serviceafdelingen "klar til forsendelse", når det er klar til returnering.

SPØRGSMÅL: cms_service@cmsdental.dk